Quran Text Translations Spread Documents

Józefa Bielawskiego


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
W W Imię Boga Miłosiernego i Litościwego!
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-832 +831,0
Wysyłaliśmy już przed tobą posłania do narodów i dosięgaliśmy ich nieszczęściem i udręką - być może, oni się upokorzą!
-4326 +4325,2
Ku drodze prostej - drodze Boga, do którego należy to, co jest w niebiosach i co jest na ziemi. Czyż nie do Boga zmierzają wszystkie sprawy?43: 1
Ha. Mim.
-4878 +4878
Oto wysłaliśmy przeciw nim jeden krzyk, a oni stali My uczyniliśmy łatwym Koran dla przypomnienia. Lecz czy znajdzie się jak zeschłe witki budującego ogrodzenie. ktoś, kto będzie pamiętał?
-5493 +5493
Jakże wy się uchronicie Niebo rozerwie sie wtedy - jeśli pozostaniecie niewiernymi - tego Dnia, który dzieci uczyni siwowłosymi? dopelni sie Jego obietnica.
-5509 +5509
I synów tu obecnych. wyrównałem dla niego wszystko,
-5778 +5778
On go stworzył z kropli spermy i wyznaczył następnie uczynił jego los; drogę łatwą.
-6236 +6236
- spośród dżinów i ludzi."
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-20 +20
A kiedy im mówią: "Uwierzcie tak, jak wierzą ci ludzie!" oni mówią: "Czyż my mamy wierzyć, jak wierzący . wierzący. Czyżby? Zaprawdę, to oni są, głupcami , głupcami, lecz oni nie wiedzą!
-27 +27
Błyskawica omal nie odbiera im wzroku. Za każdym razem, kiedy ona daje im światło, oni idą w nim; a kiedy ogarnia ich ciemność , ciemność, oni się zatrzymują. Jeśliby zechciał Bóg, to zabrałby im słuch i wzrok. Zaprawdę, Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!
-61 +61
Powiedział Mojżesz do swego ludu: "O ludu mój!.Wyrządziliście mój!. Wyrządziliście niesprawiedliwość sami sobie, wybierając cielca. Nawróćcie się więc do waszego Stwórcy, i zabijajcie się! Tak będzie dla was lepiej w obliczu waszego Stwórcy, i On się ku wam nawróci. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Litościwy!"
-78 +78
On powiedział: "Pan mówi: To ma być krowa nie nosząca jarzma, która nie .orze nie. orze ziemi ani nie nawadnia pola, zdrowa i cała, nie posiadająca znamienia." Oni powiedzieli: "Teraz przyniosłeś nam prawdę!" I zabili ją na ofiarę, ale omal tego nie zaniechali.
-149 +149
Głupcy spośród ludzi będą mówili: Co odwróciło ich od kierunku " , ", którego oni się trzymali?" Powiedz: "Do Boga należy Wschód i Zachód! On prowadzi ku drodze prostej tego, kogo chce!"
-220 +220
Ludzie byli jednym narodem. I posłał Bóg proroków jako zwiastunów dobrej wieści, ostrzegających. On zesłał wraz z nimi Księgę z prawdą, aby rozsądzać między ludźmi to, w czym oni się różnili. Ci, którym ona była dana, z zawiści poróżnili się między sobą, kiedy otrzymali jasne dowody. I Bóg poprowadził tych, którzy uwierzyli, ku prawdzie, co do której oni się różnili, za Swoim zezwoleniem. A Bóg prowadzi, kogo chce, ku drodze prostej . prostej.
-267 +267