Quran Text Translations Spread Documents

Tzvetan Theophanov


Change Log

Minor fixes
Mon, 1 Sep 2014 00:00:01 -0400
-5218,2 +5218,2
О, Пророче, ако се развеждате с жените, развеждайте се с тях в срока, затова и пресмятайте срока, и бойте се от Аллах, вашия Господ! Не ги пропъждайте от домовете им, а и те да не излизат, освен ако са сторили явна скверност. Това са границите на Аллах. А който престъпва границите на Аллах, той угнетява себе си. Откъде да знаеш, Аллах може да породи след това и нещо ново.
И когато жените изпълнят своя срок, задръжте ги с добро или ги напуснете с добро! И вземете за свидетели двама справедливи мъже измежду вас! И свидетелствайте в името на Аллах! Това е наставление за онзи, който вярва в Аллах и в Сетния ден. За онзи, който се бои от Аллах, Той ще стори изход,
Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-57 +57
...И ... И когато разделихме за вас морето на две и ви избавихме, и издавихме хората на Фараона пред очите ви,
-241 +241
А които от вас се поминат и оставят вдовици - те да изчакат сами със себе си четири месеца и десет дена.  дена.   Щом изпълнят срока, няма прегрешение за вас в онова, което вършат със себе си според предписанието. Сведущ е Аллах за вашите дела.
-320 +320
Ти въвеждаш нощта в деня и Ти въвеждаш деня в нощта, и изваждаш живото от мъртвото, и изваждаш мъртвото от живото, и безмерно даваш препитание комуто пожелаеш .” пожелаеш.”
-1622 +1622
Рече [Юсуф]: “Тя ме съблазняваше.” И заяви свидетел от семейството й : й: “Ако ризата му е скъсана отпред, тя казва истината, а той лъже.
-2089 +2089
И ти казахме: “Твоят Господ обгражда хората.” И сторихме видението, което ти показахме, и прокълнатото дърво в Корана, само за изпитание на хората. И ги заплашваме, но това им надбавя само голямо престъпване.3 престъпване.
-2109 +2109
Кажи: “Господи мой, въведи ме с достойнство и ме изведи с достойнство! И дай ми за подкрепа власт от Теб !” Теб!”
-2176 +2176
И не мисля, че Часът ще настъпи. А дори да бъда върнат при моя Господ, [там] имам по-добро място за връщане, отколкото тук .” тук.”
-2325 +2325
Кажи [о, Мухаммад]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано - мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”11 войнство.”
-2515 +2515
И сторихме небето пазен свод. А те от Неговите знамения се отвръщат.3 отвръщат.
-2574 +2574
И [спомени Мариам - ] онази, която се опази девствена и в която вдъхнахме от Нашия дух, и сторихме нея и сина й знамение за световете.
-3105,2 +3105,2
И изсипахме върху им дъжд [от нажежени камъни].
И колко лош бе дъждът за предупредените!8
-3218 +3218
Кажи [о, Мухаммад]: “Слава на Аллах и мир за Неговите раби, които Той е избрал!4 избрал! Аллах ли е по-добър, или онези, с които Го съдружават?
-3670 +3670
Който търси мощта - на Аллах принадлежи цялата мощ. Към Него се възнася хубавото слово и праведното дело го въздига. А които замислят злини, за тях ще има сурово мъчение. И лукавството им ще пропадне.1 пропадне.
-3923 +3923
освен [жена му - ] една старица, която бе сред оставащите.
-4121 +4121
Негови са ключовете на небесата и на земята.6 земята. А които отричат знаменията на Аллах, те са губещите.
-4137 +4137
Само неверниците спорят за знаменията на Аллах. И да не те мами оживлението им по земята!1 земята!
-4284 +4284