Quran Text Translations Spread Documents

Alİ Bulaç


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
Rahman Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-6236 +6236
Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olan her hannas'tan Allah'a sığınırım).
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-5613 +5613
Şüphesiz, bu, sizin için bir mükafaattır. Sizin çaba-harcamanız şükre değer (meşkur:makbul) (meşkur: makbul) görülmüştür.
First version
Fri, 4 Jun 2010 19:54:20 -0400
-0,0 +1,6236
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
Hamd* Alemlerin Rabbinedir.
Rahman ve Rahimdir.
Din gününün malikidir.
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola ilet;
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
Elif, Lam, Mim,
Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap'tır.
Onlar, gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler.
Ve onlar, sana indirilene, senden önce indirilenlere iman ederler ve ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar.
İşte bunlar, Rablerinden olan bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler bunlardır.
Şüphesiz, inkar edenleri uyarsan da, uyarmasan da, onlar için fark etmez; inanmazlar.
Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde perdeler vardır. Ve büyük azap onlaradır.
İnsanlardan öyleleri vardır ki: "Biz Allah'a ve ahiret gününe iman ettik" derler; oysa inanmış değillerdir.