Quran Text Translations Spread Documents

George Grigore


Change Log

Several fixes
Tue, 14 Sep 2010 00:38:47 -0400
-1 +1
În În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.
Duplicate lines removed
Fri, 4 Jun 2010 20:00:03 -0400
-1219 +1219,2
Să nu socoată cei care tăgăduiesc că vă vor întrece, căci ei nu vor putea scăpa.(60)
Pregătiţi-le tot ce puteţi, forţă şi cai înşăuaţi, ca să-l îngroziţi pe vrăjmaşul lui Dumnezeu şi al vostru şi pe alţii pe care încă nu-i cunoaşteţi, însă îi cunoaşte Dumnezeu. Tot ce aţi dat pentru calea lui Dumnezeu, vă va fi înapoiat şi nu veţi fi nedreptăţiţi.
-1760 +1761
Trimişii lor spuseră: “Oare este vreo îndoială asupra lui Dumnezeu, Creatorul cerurilor şi al pământului? El vă cheamă ca să vă ierte vouă din păcate şi ca să vă mai păsuiască până la un anumit soroc.” Ei spuseră: “Voi sunteţi doar oameni asemenea nouă. Vreţi să ne îndepărtaţi de cei cărora taţii noştri li se închinau. Aduceţi-ne o împuternicire desluşită!” =
-4910 +4911
El a hotărnicit făpturilor Sale pământul =
-6015,2 +6016
în Ziua aceea, va veni Gheena şi în Ziua aceea, omul îşi va aminti... La ce-i mai foloseşte însă să-şi amintească atunci?
-6236 +6236
fie el dintre ginni ori dintre oameni!”
Major spacing and punctuation fixes
Fri, 4 Jun 2010 19:56:23 -0400
-8 +8
Alif. Lam.Mim. Lam. Mim.
-40 +40
El spuse: “ Adame, “Adame, dă-le de ştire numele lor!” După ce Adam le-a dat de ştire numele lor, Domnul spuse: “Nu v-am spus că Eu cunosc Taina cerurilor şi a pământului, că Eu cunosc ceea ce arătaţi şi ceea ce ascundeţi?”
-62 +62
Voi aţi spus: “ O, “O, Moise! Noi nu te credem pe tine până ce nu-L vom vedea pe Dumnezeu aievea.” Şi trăsnetul v-a luat, pe când vă uitaţi.
-480 +480
Când Dumnezeu a făcut legământ cu cei cărora Cartea le-a fost dată, le-a spus:”Să spus: “Să o lămuriţi oamenilor, să nu o ascundeţi!”, însă ei au dosit-o şi au vândut-o pe un preţ mărunt. Rău este ceea ce au cumpărat!
-494 +494
Voi, oameni! Temeţi-vă de Domnul vostru care v-a creat dintr-un singur suflet, din care a creat şi perechea, apoi din amândoi a răspândit mulţime de bărbaţi şi femei.Temeţi-vă femei. Temeţi-vă de Dumnezeu asupra căruia vă întrebaţi şi cinstiţi pântecele ce v-au purtat, căci Dumnezeu veghează asupra voastră.
-566 +566
Dacă Dumnezeu vă dă însă înlesniri, el spune ca şi cum nici o prietenie n-ar fi între voi şi el : el: “O, de-aş fi fost cu ei, aş fi căpătat un mare câştig!”
-624 +624
Ale lui Dumnezeu sunt cele din ceruri şi de pe pământ. Noi le-am poruncit celor care li s-a dat Cartea înaintea voastră, precum şi vouă înşivă: “Temeţi-vă de Dumnezeu!” Dacă sunteţi însă tăgăduitori...Ale tăgăduitori... Ale lui Dumnezeu sunt cele din ceruri şi de pe pământ. Dumnezeu este Bogat, Lăudat!
-765 +765
Vânatul mării şi bucatele ei vă sunt îngăduite: este o desfătare pentru voi şi pentru călători. Vânatul uscatului vă este oprit în vremea pelerinajului.Temeţi-vă pelerinajului. Temeţi-vă de Dumnezeu la care veţi fi adunaţi!
-819 +819