Quran Text Translations Spread Documents

Ramdane At Mansour


Change Log

Minor fixes
Wed, 1 Aug 2012 00:00:02 -0400
-504 +504
££ef £ef tarwa nnwen, Iweûûa kwen Öebbi: i uqcic amur n snat tullas. Ma llant sennig snat n tullas, nnsent amur wis kué n lweôt. Ma yiwet i illan, ines uzgen. I imawlan is, i yal wa, amur wis sdis n wayen id iooa, ma isâa mmi s. Ma ur isâa ara mmi s, u weôten t imawlan is, amur wis kué i immas. Ma isâa atmaten, i immas amur wis sdis, kkes ed ayen ippuseôfen ne$ îlabat. Imawlan nnwen, arraw nnwen, ur teéôim ara menyif iten, akken i kwen nefâan. D aêeppem n Öebbi. Öebbi, s tidep, Izga d Bab n ûûwab, d Amusnaw.
-740 +740
££ilen £ilen ur ippili uhewwel. Dre$len, âaégen. Sinna, Issuref asen Öebbi. Sinna, aîas degsen dre$len, âaégen. Öebbi Ipwali acu xeddmen.
-791 +791
Neppa, ikwen Ixelqen s talaxt, sinna, Iseyya lajel. ££uôeS £uôeS lajel ipwassnen. Deffir waya, kunwi la tepcukkum.
-830 +830
Xaîi! ££uôeS £uôeS ara tnujem. Ad Issiferr ayen i$ef tnujem $uôeS, ma ihwa yaS, a ppeppum ayen tcurkem".
-832 +832
A lemmer êawten, mi ten id tusa tiyta nne££. nne£. Maca, qehôen wulawen nnsen. Cciîan Icebbeê asen ayen xeddmen.
-843 +843
Ma usan k id wid iumnen s issekniyen nne££, nne£, ini: "tifrat fellawen"! Mass nnwen Iura, i iman iS, aêunu. Ihi, i win, segwen, ixedmen tucmip, ur iâammed, sin akin, isteôoaâ, u ixdem ayen ilhan, Neppa Ipsemmiê, Ipêunu.
-848 +848
££uôeS £uôeS tisura n tbavnit. Siwa Neppa itent Issnen. Iéôa i illan di lberr, di yill. Ur i$elli ifer siwa ma Iéôa t. Akken aâqqa di tillas n tmurt, tizzegzewt, ta$eôt, akw di tezmamt ipbegginen.
-861 +861
èéalet, êezzbet aS. ££uôeS, £uôeS, Neppa, ara tepwafessrem.
-872 +872
D wagi ay d awal nne££. nne£. Nefka yas t i Ibôahim, mgal agdud is. Nessalay tiseddaôin, win i£ £ ihwan. Ih, Mass ik d Bab n ûûwab, d Amusnaw.
-883 +883
Ni$ tusam a££ d, d ifôiden, akken ikwen Nexleq abrid amezwaru. Teooam deffir wen, ayen i wen Nefka. Ur Nwala, $uôwen, imcafâen nnwen, wid i tâabdem, nitni, d icriken nnwen. Ni$ temfaôaqem, u ooan kwen wid la tâabdem.
-939 +939
Ini: "awit ed inagan nnwen, ara icehhden ar Öebbi Igdel ayagi". Ma cehhden, ur cehhed yidsen. Ur teddu d lhawiyya n wid iskaddben issekniyen nne££, nne£, akked wid ur numin s laxeôt, u pparan tanudda i Mass nnsen.
-981 +981
A tarwa n Adem! ££uôwat £uôwat a kwen ihewwel Cciîan, akken id issuffe$ imezwura nnwen si Loennet! Ikkes asen iceîîiven nnsen, iwakken ad asen issken âaryan nnsen. Neppa, war ccekk, ipwali kwen - neppa akked ccetla s - seg wanda ur ten tepwalim. Ni$ Nerra ccwaîen d imawlan n wid ur numin.
-983 +983
Ini: "Iumeô ed Öebbi lmizan. Zzit $uôeS udmawen nnwen di yal lekni, nujet $uôeS. ££uôeS, £uôeS, s ddin iûfan. Akken ikwen id Ixleq, a ppu$alem".
-1027 +1027
££uô £uô Tamud, gmat sen Üaliê. Inna: "a yagdud iw! Âabdet Öebbi! Ur tesâim ôebbi war Neppa. Ni$ iusa kwen id ubeggen s$uô Mass nnwen. Tal$wemt agi n Öebbi, d assekni i kunwi. Ooet ep a ppeçç di tmurt n Öebbi. Ur p îîuôôut, mulac a kwen iêaz uâaqeb aqeôêan.
-1039 +1039
££uô £uô Madian, gmat sen Cuâayeb. Inna: "a yagdud iw! Âabdet Öebbi! Ur tesâim ôebbi war Neppa. Ni$ iusa kwen id ubeggen s$uô Mass nnwen. Ktilet, weznet, s lewqama. Ur îîuôôut medden di cci nnsen, ur ssefsadet di tmurt, deffir useêôet is. I kunwi yif it wayagi, ma d lmumnin ay tellam.
-1074 +1074
££lin £lin iseêêaren, knan.
-1162 +1162
Lmumnin d wid kan iwumi ippergigi wul nnsen, ma Ipwabder ed Öebbi. Ma $ôan asen issekniyen iS, ad innerni liman nnsen. ££ef £ef Mass nnsen, ay ppeklen.
-1184 +1184
A wid iumnen! Jawbet i Öebbi akked Umazan, ma Inced ikwen ar wayen ikwen issidiren. Cfut ar Öebbi Ippili ger umdan akked wul is. ££uôeS, £uôeS, Neppa, s tidep, ara tepwafessrem.
-1191 +1191
Ma $ôan asen issekniyen nne££, nne£, ad inin: "ih, nesla. Ma ihwa ya$ a d nini am ayagi. Ayagi, s tidep, siwa d timucuha imezwura".
-1368 +1368
££uôeS £uôeS akw tu$alin nnwen. Lemâahda n Öebbi d tidep. Ih, Inezzu axlaq, Ippales, iwakken ad Ikafi wid iumnen u xeddmen ayen ilhan, s lmizan. I wid ijehlen, tissit iô$an, aâaqeb aqeôêan, imi llan jehlen.
-1371 +1371
Ih, wid ur negguni ara timlilit yidne££, yidne£, i tqennaâ tmeddurt di ddunit, u rekden degs, d wid i istehzan $ef issekniyen nne£.
-1376 +1376
Amdan, ma iêuza t ccqa, ad a£ £ d isiwel, iééel, iqqim ne$ ibedd. Mi s Nekkes ccqa s, ad iteddu amzun ur d inuj $uône££ilmend $uône£ilmend n ccqa i t iêuzan. Akka ay ppucebêen igiten nnsen i imaâfan.